10-03-2016

Het CBS: 35 plus vrouwen werken vaak onder hun niveau.

Lees verder

Het CBS: 35 plus vrouwen werken vaak onder hun niveau.

10 tips voor meisjes (0-80) die niet willen uitsluiten dat ze in de directie komen

Recent onderzoek van het CBS geeft aan dat vrouwen veel vaker dan mannen onder hun niveau werken. De reden? Vrouwen werken veel vaker parttime, zijn ook minder ambitieus, logisch toch? Maar gek dan dat meisjes tijdens hun opleiding juist vaak ambitieuzer lijken te zijn dan jongens; gemiddeld ook betere resultaten behalen. Ergens gebeurt er iets met de ambitie van vrouwen; hieronder de inzichten van Anna Fels met haar beroemde boek over vrouwen en ambitie. En 10 tips uit onze praktijk.*

*Iedereen is het met elkaar eens, en toch klopt het niet*

Ambitie bestaat uit 2 componenten, zegt de Amerikaanse psychiater Anna Fels, die de besteller ‘Vrouwen en Ambitie’ schreef. Het gaat om *1) vakmanschap en 2) erkenning*

1) Met dat vakmanschap van vrouwen zit het dus wel goed; de verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om gevolgde opleidingen en trainingen, zijn klein. Sterker nog: vrouwen scoren vaak beter op opleidingen.

2) Het krijgen van erkenning voor het verkregen vakmanschap is echter niet vanzelfsprekend. Ze beschrijft hoe in onderzoeken blijkt dat beslissers (mannen en vrouwen) vrouwen meer potentieel zien in mannen. Dat een opmerking als: “Weet je zeker dat je deze stap kunt maken?” significant vaker tegen vrouwen die promotie maken wordt gemaakt, dan tegen mannen. En vrouwen zien dat dus vaak ook zo; zelf geven ze er ook de voorkeur aan om meer ervaring op te doen, nog een opleiding te volgen etc. Dus kortom: we zijn het allemaal met elkaar eens.*

Vrouwen krijgen dus minder erkenning voor hun inhoudelijke kwaliteiten dan mannen. Fels beschrijft in haar boek hoe ons zelfbeeld gevormd wordt juist door de feedback die we krijgen. Het is dus waarschijnlijk dat dit invloed heeft op het zelfbeeld van vrouwen. Dat vrouwen gemiddeld wat onzekerder zijn over hun competenties dan mannen. En niet zo snel hun vinger opsteken bij kansen of op hun strepen gaan staan als ze gepasseerd worden. Als gevolg daarvan doen ze minder uitdagende ervaringen op. Zo winnen ze niet aan zelfbewustzijn en ambiëren dan ook geen doorgroei. Waardoor de vertraging steeds vastere vorm krijgt. Want dan is het ook steeds vanzelfsprekender dat de vrouw degene is die een stapje terug doet als er kinderen komen en parttime gaat werken. En dan is het weer logisch dat zij degene is die zich aanpast als er verhuisd moet worden omdat haar partner van baan verandert.

De eigen keuze is niet zo autonoom als het lijkt. Het vergt voor vrouwen regelmatig bewust tegensturen, ook dus op hun eigen gevoel, om niet in het patroon terecht te komen waarbij ze onder hun niveau werken.*

*Hieronder 10 tips voor alle meisjes van 0 tot 80 die niet willen uitsluiten dat ze wél directeur of minister-president worden en voor alle mannen die dat willen ondersteunen:*

Zorg dat je ook mentaal tijdig je juniorpositie ontgroeit. Het is goed om je realiseren dat vrouwen veel vaker dan mannen de neiging hebben om te denken dat ze pas ok zijn c.q. kunnen doorgroeien als ze eerst nog een opleiding volgen of meer ervaring opdoen.
* Alert zijn op subtiele beïnvloeding. Die welwillende manager die je vanzelfsprekend niet vraagt voor een uitdagend project omdat jij met die jonge kinderen al genoeg aan je hoofd hebt. Of die heel veel potentieel in je ziet, maar het nu nog te vroeg vindt om je al voor te dragen voor promotie. Of misschien wel gewoon de juf op school die je aanspreekt omdat je je gezicht zo weinig laat zien.
* niet te snel denken dat het aan jou ligt, dat je echt nog niet goed genoeg bent. Weten dat veel vaker voorkomt en voorkomen dat je gekwetst raakt.
* Wees je bewust van het belang van functienaam en salaris. En onderzoek je motivatie eerlijk als je voorzichtigheid bij jezelf bespeurt; is het niet uit onzekerheid of angst dat je positie ondermijnt door gedachten als:
* ‘Ik ben niet ambitieus, ik wil gewoon met iets bezig zijn waar ik in geloof’
* “Het gaat mij niet om het geld’
* Je realiseren dat je gevoel volgen vaak een veilige keuze oplevert. Dat alle andere (bijna allemaal, tenminste) Intelligente meisjes professional worden: dokter, rechter, beleidsfunctionaris, of vertaler. Vaak omdat ze geen zin hebben in dat politieke gedoe in de top, dat hanengevecht. Maar misschien past het jou wel om tegen de wind in te fietsen. En om rolmodel te zijn.
* Het meer als een spel zien en ook oefenen in competitie, in opgewekt te verliezen. Maar dus ook de smaak van het winnen te ervaren.
* Wees een beetje gierig (ok, niet al te gul) met je tijd. Pas op voor love-junkgedrag. Ofwel: dingen doen die eigenlijk niet goed voor je zijn, omwille van de waardering van de ander (of het voorkomen van diens afkeuring). Te veel routineklussen thuis en in het werk op je nemen bij voorbeeld omdat anderen dat van je verwachten. Wees niet te gul met je tijd.
* Doe aan functioneel socializen. Veel parttime werkende vrouwen compenseren hun beperkte aanwezigheid door vooral heel hard te werken. Uit onderzoek blijkt dat vooral het informele circuit leidt tot de meeste kansen. Dus: neem de tijd en heb het óók over werk.
* Eerst succeservaringen opdoen, dan pas kiezen. Een plek vinden waar je tot je recht komt voordat je een keuze maakt om al dan niet parttime te gaan werken en hoofdopvoeder te worden. Je keuze is beter gefundeerd, je hebt meer kans om op niveau terug te komen en je hebt thuis een betere onderhandelingspositie.
* Durf een beeld neer te zetten dat je wel wat kunt. Het tegen elkaar opbieden van je missers is een gezellig thema op een avond met vriendinnen, maar niet met collega’s.
* Word eens kwaad. Mannen verdienen mede zoveel meer omdat vrouwen niet op hun strepen gaan staan. Niet stampvoetend bij hun baas naar binnen stormen als ze erachter komen, dat hun bonus zoveel kleiner is dat die van hun mannelijke collega.