14-08-2018

Voorbeeld: Heleen: Het probleem is dat de financiële resultaten van het team achterblijven

Lees verder

Voorbeeld: Heleen: Het probleem is dat de financiële resultaten van het team achterblijven

Verhelderen van de veranderbehoefte: hoe is dat precies een probleem?

  1. Je gewenste toestand: Stel dat je goede bezig bent met deze aanpak, waaraan zou je dat merken?
  2. Benutten wat er is: wat gaat er nu al goed?
  3. Analyseren van eerder succes: Lukte het eerder weleens beter dan nu? Geef aan de hand van een voorbeeld eens weer hoe dat toen ging. Wat deed jij zelf om het zo te laten verlopen?
  4. Eén stapje vooruit zetten: kun je misschien iets leren uit deze ervaring voor nu? Welke stap(je) zou je nu kunnen zetten?
  5. Oog voor vooruitgang: wat gaat er beter? Hoe zorg jij daarvoor? Wat kun jij nog doen als volgend klein stapje richting het doel?
  6. Check je veranderbehoefte: waar sta je nu? Ben je tevreden of zijn er nog zaken die aandacht vergen?

Als we het budget niet halen , is dat slecht voor iedereen in het team. Misschien zouden er zelfs ontslagen vallen.

Een verbetering in de resultaten. Een verhoging van het productiviteitsniveau met 10%, dat hebben we nodig om niet in de gevarenzone terecht te komen bij de besprekingen over 3 maanden.

We hebben een goede kostenbewaking en 3 van de 7 mensen scoren al op target.  En we hebben goede lange termijn relaties met onze cliënten.

In het verleden is het me al weleens gelukt de financiële prestaties van een of meer leden uit het team te verbeteren. Dat deed ik doordat ik een speciale teamvergadering had belegd en hen volledig geïnformeerd had hoe we het deden ten opzichte van het budget. Wat ik gewoon deed was ze helemaal betrekken bij het proces om resultaten te verbeteren en dat werkte goed. Ik deelde mijn zorgen en ging het niet invullen. Ik liet de bal bij hen liggen.

Het wordt hoog tijd om weer een teamvergadering te beleggen. Sowieso meer informeren. Ik doe het nu veel te veel alleen.

Na een paar dagen of weken

Ik merk dat er veel meer afspraken gemaakt worden. Iedereen is veel alerter gericht op de cijfers. Wat ik verder nog kan doen is dat ik korte gesprekjes individueel inplan, waarin ik ze vraag om hun ideeën.

Op termijn wil ik zelf wel iets anders. Ik merk dat die commerciële focus mij toch niet helemaal ligt. Ik zou wel aan de slag willen met mijn eigen loopbaan. 

Vrij naar het boek van Coert Visser: P&O in uitvoering