Individuele Loopbaantrajecten

Op zoek naar individuele loopbaancoaching voor een van jullie medewerkers?

Graag helpen we jullie verder. Door goed te luisteren waar het om gaat. Soms zijn jullie als werkgever actief betrokken bij het traject, soms biedt de werkgever vooral de ruimte  om antwoorden te vinden op de vragen die de medewerker heeft. In alle veiligheid van gesprekken buiten de organisatie.

Een medewerker:

  • wil graag de richting bepalen van zijn verdere ontwikkeling
  • Maakt intern een stap en jullie hem/haar graag helpen er een succes van te maken
  • heeft moeite met bepaalde zaken (bv delegeren, opkomen voor eigen belang) en is daardoor minder goed in staat zijn/haar talenten te benutten
  • raakt zijn/haar baan kwijt en jullie willen graag helpen een volgende stap te zetten

Ons aanbod

  • Individuele Loopbaanbegeleidingop maat gemaakt traject, bedoeld voor medewerkers die tegen zaken aanlopen, energie verliezen door frustratie over eigen belemmeringen of het gedrag van anderen. 
  • Loopbaanonderhoud Compacteen grondige update van de kwaliteiten, ambities en mogelijkheden van een medewerker, vergelijkbaar met een ontwikkelassessment.
  • Loopbaanonderhoud Intensief: uitgebreide update en vervolgtraject over langere periode. Bijvoorbeeld als onderdeel van een MD-traject.
  • Groot Onderhoud of Outplacement: traject naar ander werk, met vaste coach en specialisten.

Onze aanpak:

In individuele sessies van 75 minuten helpen we medewerkers meer zicht te krijgen op hun kwaliteiten en ambities, beperkingen en mogelijkheden. Of geven hen meer grip  op eigen overtuigingen en helpen hen nieuw gedrag uit te proberen. Onze aanpak is nuchter, resultaatgericht en persoonlijk. Nooit onnodig zwaar of therapeutisch

Een vrijblijvend oriënterend loopbaangesprek

In een oriënterend gesprek verkennen we graag wat zijn/haar doel is. Regelmatig samen met de manager of HR functionaris. Gezamenlijk maken we een plan. 

Meestal is een oriënterend gesprek vlot te plannen. Als we verder gaan geldt het gesprek als de eerste sessie. Zo niet, dan sturen we geen factuur. .