Wie zijn wij?

Ester de Bruine

In 2011 richtte ik de Loopbaanonderhoudsgroep op. Ik had daarvoor gewerkt als HR-professional bij o.a. Mercedes Benz. Daarna werkte ik als consultant op HR vlak. Ik deed er veel ervaring op met assessments en trainingen en was manager van de businessunit GITP LEF! Daar heb ik veel geleerd, óók wat ik anders wilde doen. 

Kort samengevat wilde ik met mijn eigen organisatie graag twee dingen:

  • Goed loopbaanonderhoud gemakkelijker te maken voor professionals en hun werkgevers. 

Met overzichtelijke trajecten;  persoonlijk en respectvol, maar ook niet té voorzichtig. En niet onnodig zwaar of therapeutisch. Gewoon eigenlijk, zoals ik zelf behandeld wilde worden, als ik even geen antwoord had op vragen waarmee ik zat over mijzelf in mijn werk. 

  • Een 'beter' ontwikkelassessment ontwikkelen: praktischer en volwassener.

Ik zocht een manier om eens grondig stil te staan bij je keuzes, maar dan met veel meer meer co-makership dan bij de traditionele ontwikkelassessments. Met gerichte reflectie op ervaringen door de deelnemer zelf in plaats van vooral tests. Maar vooral ruim tijd voor de vertaalslag naar concrete stappen.en opvolging in de praktijk.

Zoeken naar wat echt helpt
De afgelopen jaren heb ik veel workshops gegeven, individuele trajecten ontwikkeld, boeken en artikelen geschreven over het onderhoud op jezelf in werk. Ik ben er nog lang niet mee klaar, met het verder helpen van individuen, maar ook het ondersteunen van werkgevers die staan voor hun medewerkers willen helpen goed voor hun eigen 'onderhoud' te zorgen.

Stress en Burn-out en AD(H)D

De afgelopen jaren heb ik me ook gespecialiseerd in het thema stress en (het voorkomen van) een  burn-out. Met aandacht voor zowel de biologische kant (hoe kun je weer herstellen) als de psycho-sociale kant (cognitieve therapie). Een op maat gesneden aanpak, gebaseerd op een inmiddels brede ervaring. 

Werk vinden en behouden met AD(H)D is een tweede thema. Veel AD(H)D ers werken onder hun niveau. Veel bureaus's roepen vooral dat je de schoonheid van het AD(H)D er zijn moet omarmen. Ik denk dat het net zo belangrijk is om omstandigheden te vermijden waarin je teveel wordt aangesproken op de dingen waar je moeite mee hebt. 

Mijn CV zien?

Met elkaar Het team bestaat verder uit: Jolanda, die zorgt voor alle organisatorische aspecten van de Loopbaanonderhoudsgroep en uit een aantal vaste specialisten. Zoals Naomi, die als recruiter en expert social media mensen verder helpt hun mogelijkheden te verkennen en gevonden te worden. Via een kort intensief traject zorgt ze ervoor dat het LinkedIn profiel van onze klanten recht doet aan wie ze zijn. Huub-Jan is als zeer ervaren trainer-acteur in staat mensen verder te helpen meer impact te hebben in hun nieuwe rol of in een sollicitatiegesprek de juiste indruk te kunnen maken. Ook heeft hij soms een rol als trainer-acteur in de workshops of geeft zelf workshops. 

Daarnaast werk ik voor grotere projecten samen met een aantal vaste collega psychologen, zoals Femke, psychologe met een lange ervaring met assessments en werkzaam als talentmanager bij een grote verzekeraar.

Huub-Jan

Huub-Jan

Jolanda

Jolanda

Naomi

Naomi

Femke

Femke